Aprillikuu alguses korraldasime Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täienduskoolituse kursusele praktilised õppepäevad. Kursust korraldatakse arhitektidele, ehitusinseneridele, kunstiajaloolastele ja muinsuskaitsetöötajatele ning selle tulemusena saab taotleda Muinsuskaitseameti tegevusluba töödeks mälestistel. Vastava koolituse on läbinud ka meie enda meistrid Kermo Jürmann ja Taavi Leis.
Viisime läbi praktilise õpitoa lubi- ja savikrohvi teemadel. Segasime algkomponentidest kokku traditsioonilise lubikrohvi (lubjapasta, purustatud lubjakivi ja liiv), savikrohvi aluskrohvi ning dekoratiivse savikrohvi kanepiluu lisandiga. Koolituse käigus sai krohvitud nii mõnigi sein meie Lina 5 töökojas. Õpitoa teisel päeval tutvustasime akende ja uste restaureerimise töövõtteid - klaaside, värvi ja hingede eemaldamist, puiduplommimist, klaasimist, kittimist, hingestamist ja värvimist linaõlivärviga. Nii krohvi kui ka puidurestaureerimise koolitust viisid läbi meie meistrid.