Suvekuudel ei saa üle ega ümber ajalooliste hoonetega seotud müüritöödest Viljandi vanalinnas. Sel korral teostasid meie meistrid töid lisaks lossimägedele ka vanas veetornis.
Sedalaadi tööd on ütlemata meeldivad ja lähevad meile vägagi korda.

Viljandi vana veetorn on ehitatud 1911. aastal ja selle ehituslikuks kõrguseks on 30 meetrit. Tänasel kujul tornikiiver uuendati 2001. aastal.
Meie põhiliseks tööülesandeks oli silindrilise kujuga tornijalami savitellistest kiviosa restaureerimine. Eemaldasime kahjustunud tellised ning asendasime need uutega. Kivi ladumisel kasutasime MEISTRI müürimört lubimörti, vuugid uuendasime analoogselt nõukogude-aegse dekoratiivvuugiga - ümarvuugina paigaldatud tsementseguga.
Lisaks korrastasime aknad, värvisime ehiskandurid ja paigaldasime rullvaltsiga aknaplekid. Värske ilme sai maakividest sokliosa, millele teostasime puhastuse liivapritsiga ning vuukimise lubimördiga.

Viljandi ordulinnuses olid 2021. aasta suvekuud meie jaoks ühed põhjalikumad. Tööd jagunesid kahte suurde lõiku: I ning II eeslinnuse vahelises vallikraavis asuva telliskivimüüri konserveerimistööd ja Viljandi ordulinnuse konvendihoone idatiiva restaureerimistööd.
Vallikraavis asuva tellismüüri konserveerimist alustasime arheoloogiliste uuringutega, mida teostas MTÜ Õpetatud Eesti Selts Heiki Valki juhtimisel. Nende tööde märkimisväärseim tulemus on, et maapinnapiirile laotud savitellistest voodrikiht oluliselt stabiliseerib ja tugevdab müürilõiku. Müüritise ülemisel osal, mis koosneb üksikutest säilinud voodrikividest aga peamiselt hoopis vanast müüritäitest, kasutasime
 ilmastikule avatud müüridele sobivat meetodit: fikseerisime lahtised kivid ning vajalikud kalded sademevee eemaldamiseks andsime vuugiseguga. Ajalooliste objektide juures töötamisel tuleb teinekord ette ka põnevaid juhtumeid. Nimelt leidis meie meister Jaan väljakaeve käigus teise maailmasõja aegse käsigranaadi, mille tegi kahjutuks Lõuna-Eesti pommigrupp.
Konvendihoone idatiival viisime läbi restaureerivaid töid. Põhjuseks asjaolu, et antud müürilõiku on varajasemalt nii 1970. aastatel kui ka 2007. aastal oluliselt ümber ehitatud. Asendasime kogu tellisvoodri, mis oli äärmiselt lagunenud ning müüripealsed katsime raudbetoonplaadiga, millel on tilganina, et sadeveed müürile ei valguks.
Mõlema töö puhul kasutasime MEISTRI müürimört lubimörti, millele lisasime värvipigmenti naturaalne umbra. Ikka selleks, et uue mördi toon sobituks ajaloolise mördi väljanägemisega.


Viljandi vana veetorn
Viljandi ordulinnus