Käesoleva aasta kolmandas kvartalis said meie meistrid ülesandeks restaureerida Olustvere mõisa lauda lakale viiva avariilises seisukorras pealesõidutee. Sisuliselt tähendas see suure osa kaldtee müüritise uuestiladumist.
Pealesõidutee tasapind kooriti madalamaks ning kui läänepoolse müüritise puhul piisas kindlustamisest ja vuukimisest, siis idapoolne oli sedavõrd väljavajunud, et pea kogu müüritis tuli lahti võtta ja uuesti sirge müürina tagasi laduda. Müüritöödel kasutasime Meistri kvaliteetset lubimörti.

Tee pind kaeti armeeringul betooniga, sealjuures on müüritise kaitsmiseks betoonplaat külgedel kergelt üleulatuv ning tilgamurdjaga. Paigaldati ka uus terastorudest piirdekonstruktsioon. Üllatusena leiti kaevetööde käigus hilisema struktuuri ja pinnasekihi alt algupärane kaarjas pealesõidu-lahendus, mis sai aluseks praegusele ilmele.

Säilitada tuli betoonseintega süvis ja rõngasaasad müüritises.