Suvi 2020 leidis meie meistreid lausa nelja ordulinnuse müüridelt. Kui kevadkuudel tegeleti Karksi ordulinnuse konserveerimise dokumentatsiooni koostamisega, siis alates juunist tegutseti nii Viljandi, Rakvere kui ka Toolse linnustes.
Karksi linnus on rajatud 13. sajandi I poolel, kuid esialgu tõenäoliselt puidust, Kivist linnuse vanimad osad pärinevad 14. sajandist. Linnus hävis Põhjasõjas 1708. aastal, Omal ajal Liivimaa ühe võimsaima ordulinnuse müüre on konserveeritud varemgi, märtsis koostasime Mulgi Vallavalitsuse tellimusel tegevuskava värava peatorni töödeks.

Praeguse Viljandi ordulinnuse varemete kohal asus algselt eestlaste muinaslinnus. 13. sajandil hakati ordumeistri initsiatiivil püstitama kivilinnust, mis läbi mitmete ehitusjärkude kujunes Vana-Liivimaa suurimaks. Varemetes on ka see linnus Põhjasõjast (1700-1721. a) alates.

Oleme Viljandi linnuses töid teostanud ka varasemalt, sel suvel konserveerisime põhjaseina. See nn munga müür koosneb savitellistest ja lõhestamata maakividest ning on tugevasti lagunenud. Puhastasime müürid orgaanikast ja lahtistest kividest, taastasime müürikäekirja varingupiirkondades. ja vuukisime. Vahelagede kahjustustega talaotsad asendasime ning isoleerisime sissemüürimiskohal kivipinnast. Oluline oli horisontaalsetelt pindadelt sadevee äravoolamise tagamine.

Rakvere kivilinnus oli Muinas-Viru suurimaid kaitseehitisi ja foogtide residents. Linnus rajati hiljemalt 12. sajandi alguses, kivihooneid hakkasid taanlased sinna ehitama umbes sajand-poolteist hiljem ning kompleksi täiendati mitmes ehitusjärgus kuni 16. sajandi I pooleni välja. Linnus purustati Poola-Rootsi sõjas (1602-1605. a).

20. sajandi algusest on võimalust- ja soovimööda tegeletud müüride konserveerimisega ning nüüd saime ka meie panustada tänapäeval muuseumi ja külastuskeskusena kasutatava kaitseehitise püsimajäämisse. Taastasime linnuse äärde ehitatud zwingeriks nimetatavas lisakaitseala müüris varisenud seinaosa, kindlustasime müüriladu konvendihoone teise korruse lõunaseinas ning ehitasime uue katuse väikesele edelatornile. Suurim töö - väravakäigu silindervõlvi rekonstrueerimine - aga hakkab end külastajatele näitama alles hiljem, kui linnuserahva plaanid sinnamaale jõuavad, et seni suletud sissepääs kasutusele võetakse.

Rakverest vaid pooletunnise autosõidu kaugusel otse mere ääres asuv Toolse, seevastu, on Eesti keskaegsetest linnustest noorimaid, olles ehitatud 15. sajandil, tõenäoliselt kaitseks mereröövlite eest. Ka see kompleks on valminud sajandite jooksul ja vähemalt viies järgus, kuid seisab Põhjasõjast varemeis.

Konserveerimistöid on linnuses teostatud alates 2006. aastast. Sel aastal oli meie võimalus, kui puhastasime orgaanikast idaeeshoovi idakülje müüritise, kindlustasime müüri stabiilsuse varisemisohtlike kivide eemaldamise, kriitilisemate aukude plommimise ja lubimördiga vuukimise abil. Tänu neile töödele on nüüd varasemast arusaadavamalt tajutavad ka kunagise langevõre soon väravaava kõrval ning neli laetala pesa, mis küll nn kultuurkihi ladestumise tõttu müüris üllatavalt maadligi paistavad.

Kõikidel neil müüritöödel kasutasime MEISTRI müürimört-lubimörti, mis sobib oma koostiselt ja toonilt ajalooliste hoonete restaureerimiseks väga hästi.
RakvereToolse