Projekti nimi: Kultuuripärandi restaureerimise ja renoveerimise koolitused

Projekti kestus: 1. november 2013 - 31. detsember 2013
Projekti rahastaja: Kultuuriministeerium
Projekti läbiviija: Säästvad Ehituslahendused OÜ

Projekt oli kavandatud laiemale üldsusele traditsiooniliste looduslike viimistlusmaterjalide ja töövõtete kohta teabe ja oskuste jagamiseks. Muinsuskaitse all olevate ja miljööväärtuslike hoonete renoveerimisel on enamasti vaja kasutada traditsioonilisi lahendusi, muud variandid toovad tihti kaasa palju probleeme. Ühtlasi on looduslikud materjalid ning traditsioonilised ehitus- ja viimistlustehnikad osa meie kultuuripärandist, nii nagu seda on ka vanad hooned. Projekti käigus toimusid koolitused, kus osalejad said tundma õppida vanade hoonete ja nende renoveerimise eripärasid ning praktiseerida traditsioonilisi ehitusvõtteid.

Projekti eesmärk oli suurendada inimeste teadlikkust looduslike ja traditsiooniliste viimistlusmaterjalide kasutamisest ning jagada neile esmaseid oskusi renoveerimistööde tegemiseks. Samuti soovisime projektiga väärtustada arhitektuurilist kultuuripärandit ning suurendada inimeste huvi seda säilitada ja taastada.

Projekti tulemusena viisime läbi 3 kahepäevast praktilist koolitust ja 5 õhtust seminari.