Projekti nimi: Loodusliku viimistluse täiendkoolitused

Projekti kestus: 1. september 2014 - 31. august 2015
Projekti rahastaja: Erasmus+
Projekti läbiviija: Säästvad Ehituslahendused OÜ

Projekti eesmärgiks on ettevõtte meeskonnaliikmete oskuste täiendamine koolituste läbiviimiseks. Projekti jooksul arendatakse lähetatavate isiklikke oskusi valdkondades, milles neil juba on teatav pädevus (näiteks tadelakt, lubikrohv) ning omandatakse uusi oskusi, mille kohta edaspidi koolitusi läbi viia (stucco lustro, marmorino). Viimastel aastatel on suurenenud huvi SE koolituste suhtes välismaalaste seas ning seega on oluline vallata koolituste teemasid ka inglise keeles. Projekti jooksul külastatakse ingliskeelseid koolitusi, mis suurendab lähetatavate inglise keele pädevust vastavas valdkonnas. Lisaks annab projekt võimaluse arendada rahvusvahelist koostööd, olla kompetentsem rahvusvaheliste koolituste korraldamises ning leida kontakte, kellega võiks koolituste alane koostöö jätkuda ka pärast projekti lõppemist.

Vaata projekti tegevuste jäädvustusi GALERIIST!

See artikkel väljendab ainult autori vaateid, ei SA Archimedes ega Euroopa Komisjon vastuta selles sisalduva informatsiooni ega selle kasutamise eest.