Projekti nimi: Experiences of Sustainable Building

Projekti kestus: 1. juuni 2011 - 30. juuni 2013
Projekti rahastaja: Nordplus Adult
Projekti eestvedaja: Säästvad Ehituslahendused OÜ
Partnerid: The Natural Building Company Oy, Föreningen Kulturand, Kekava County Culture Agency, Niedru Jumti Ltd.


Projekti "Säästva ehitamise kogemused" eesmärk oli läbi viia ühist arendustegevust täiskasvanuhariduses loodusliku ehituse vallas. Eesmärgiks oli kasvatada inimeste teadlikkust sel teemal ning arendada nende oskusi, samuti jagada õpetusmeetodeid ja praktilisi kogemusi Põhjamaadest ja Balti riikidest pärit projektipartnerite vahel. Projekti käigus arendasime täiskasvanutele suunatud loodusehituse koolituste ja meetodite kvaliteeti.

Projekt "Säästva ehitamise kogemused" oli suunatud täiskasvanute oskuste arendamisele loodusehituse vallas ja õpetamiskogemuste jagamisele projektipartnerite vahel. Tänapäeva ehitustööstus kasutab väga palju energiat ja eraldab suures koguses saastet, aga looduslike materjalidega ehitamine on väga keskkonnasõbralik ja säästlik. On oluline inimesi nendest asjaoludest teavitada ning jagada neile loodusliku ehituse teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi - need oskused pole keerulised ja kõik on võimelised neid kasutama.

Nende eesmärkide saavutamiseks korraldasime projekti käigus erinevaid koolitusi täiskasvanud õppijatele. Koolitused sisaldasid erinevaid loodusehituse valdkondi, nagu põhuehitus, saviehitus, palkehitus, naturaalsed krohvid, naturaalsed värvid, puutöö, restaureerimine, taastuvenergia jms. Koolitused toimusid Eestis, Lätis, Soomes ja Rootsis. Kõigil projektipartneritel on kogemused loodusehituse ja/või täiskasvanuhariduse vallas.

Projekti tulemusena valmis veebilehekülg esb.wspoint.com. See sisaldab informatsiooni projekti tegevuste kohta, teoreetilist materjali loodusehitusest ning tekste koos piltidega praktiliseks õppimiseks.

Projekt oli kasulik nii projektipartneritele, koolitustest osa võtvatele inimestele kui ka keskkonnale.

Vaata projekti tegevuste jäädvustusi GALERIIST!