Projekti nimi: Vanamaterjali ja taaskasutusmaterjali disainilahendused

Projekti kestus: 5. september 2011 - 9. detsember 2011
Projekti rahastaja: Ettevõtluse arendamise sihtasutus
Projekti eestvedaja: Säästvad Ehituslahendused OÜ
Partnerid: Eesti Kunstiakadeemia Avatud Akadeemia


Säästvad Ehituslahendused OÜ (SE) on erinevatelt lammutamisele minevatelt objektidelt kogunud hulganisti väärtuslikku vanamaterjali. Soovisime sellele anda lisandväärtuse, luues sellest midagi uut. Ettevõttel olid ja on olemas mitmekülgsed vahendid ja osavad meistrid uute toodete praktiliseks teostamiseks, kuid vajasime lennukaid ja põnevaid ideid ja disainilahendusi.

Eesti Kunstiakadeemia (EKA) Avatud Akadeemia korraldas BA IV kursuse üliõpilastele 52-tunnilise kursuse, mille eesmärgiks oli leida disainilahendused SE poolt pakutavale vanamaterjalile ja taaskasutusmaterjalile. Disainerid lõid kursusel lahendusi, mida oli reaalselt võimalik projekti jooksul teostada.

Projekt oli oluline, saamaks teada, kas vanamaterjali taaskasutus on tulemuslik ning ettevõttele perspektiivikas väljund. EKA Avatud Akadeemia disainerid on piisavalt kompetentsed, et teada, milliseid tooteid (tarbe- ja/või iluesemeid) üldse oleks mõttekas teostada. Tooted pidid olema mõistliku hinnaga ja uudse ning huvitava lahendusega. Projekti tulemusena valmis hulk lisandväärtuse saanud tooteid.

Projekti käigus sai SE vajalikke teadmisi, kuidas paremini vanamaterjali taaskasutada, millised on erinevad võimalikud disainilahendused ja tehnoloogiad nende teostamiseks. Uued omandatud oskused ja teadmised on kasulikud ettevõtte tegevuse arendamiseks taaskasutusmaterjali vallas, andes SE-le võimaluse äritegevuse laiendamiseks uue tegevussuuna näol. Samuti omandasime uusi teadmisi intellektuaalomandiga seonduvast.