Oktoobri keskel toimus Portugalis meie tadelaktiteemalise Eramus+ projekti "Developing methods of teaching tadelakt and natural building and creating wider opportunities for adults to learn it" järjekordne kohtumine. Veetsime Portugalis sisutiheda nädala.

Projektikohtumise tegevused toimusid Montemor-o-Novos, kus tegime koostööd kohaliku organisatsiooniga Oficinas do Convento ning nende allasutusega Telheiro, kelle peamiseks tegevusalaks on savist ehitusmaterjalide tootmine käsitööna. Nad pakkusid meile võimaluse oma ruumides viia läbi tadelakti koolitust ning katsetasid meie juhendit.

Üheks põhiliseks tegevuseks kohtumise jooksul oligi juhendi põhjalik läbitöötamine kogu projekti meeskonna poolt. Enne kohtumist tegi üks Telherio töötajatest meie juhendi mustandi põhjal neli näidist ning andis meile tagasisidet. Nagu eeldasime, tahtsid nii mõnedki kohad juhendis täiendamist. Panime Portugalis paika juhendi lõpliku ülesehituse, arutlesime erinevate tehniliste lahenduste üle ning tegime täpse juhendi valmimise ajakava.

Kohtumise teiseks kõige olulisemaks osaks oli kahepäevase tadelakti koolituse korraldamine kohalikele inimestele. Portugali partner tegi koolitusele edukat reklaami, mille tulemusena tulid tadelakti õppima 11 portugallast. Oli väga põnev väljakutse viia koolitust läbi kolme partneri koostööna ning kakskeelsena (portugali ja inglise keeles). Koolitusel osalejad olid väga õpihimulised ja koolituse tulemusena valmisid paljud värvikad tadelaktiga kaetud pinnad.

Vabal ajal külastasime ümbruskonda jäävaid vanu kindluseid, väisasime põgusalt Monsarazi, Évorat ja Lissaboni ning käisime ära Atlandi ookeani ääres. Lisaks nautisime kohalikke maitseelamusi.

Jäänud on veel vaid viimane projektikohtumine, mis toimub Eestis kevade lõpul. Selleks ajaks valmib tadelakti juhend ning toimub seda tutvustav lõpp-konverents, kuhu saavad tulla kõik huvilised.

Vaata kohtumise pilte GALERIIST!

See artikkel väljendab ainult autori vaateid, ei SA Archimedes ega Euroopa Komisjon vastuta selles sisalduva informatsiooni ega selle kasutamise eest.