On juba heas mõttes kordumakippuv muster, et hooaja kõrgpunktis võtavad meie meistrid "aja maha" ja sõidavad mõnda kaugemasse Eesti paika, et tegeleda millegi eriliselt südamelähedasega - pühakodade konserveerimise ja restaureerimisega. Osmussaare kabel, Randvere kirik, Väike-Pakri kabel, Kärdla kirik - need on vaid mõned sakraalehitised, kus on meie meistritel olnud au töötada.
Pühakodadega tegelemine on meile eriline ja oluline - kordumatu töö vana aja meistritelt, pika ajalooga hoonete aura ning kohalike elanike tähelepanu ja heakskiit. Need on olulised märksõnad, mis ühelt poolt tähendavad suurt vastutust ent teisalt meile ka väga korda lähevad.

Kärdla kiriku konserveerimisega tegelesime 2018. aasta suvekuudel, sest 19. sajandi teisest
poolest pärit kirik, iseäranis selle kellatorn, vajas mõningast hoolitsust. Teostasime ajaloolise kellatorni, mis hilisemal ajal on puitkonstruktsiooniga ümbritsetud,  müüri-, ja vuugiparandustööd ning värvimise, taastasime krohvkatteid pikihoone siseseintel ning restaureerisime räästaaluseid karniise väliperimeetris.

Väike-Pakri kabeli konserveerimis- ja restaureerimistööd toimusid 2017. aasta suvel. Suurimaks väljakutseks oli altarialuse paekividest müüritise ehitamine ja altarikivi paigaldamine. Müüritööd altaril lõppesid altarit kaitsva katte paigaldamisega. Samuti tegelesime kabelitorni müüri vuukimisega ja markeerisime pikihoone vundamendi piirid.

Kärdla, 2018
Väike-Pakri, 2017