7. - 18.  augustil korraldasime rahvusvahelise meistrikursuse "Looduslike ehitusmaterjalide innovaatiline kasutamine", millest võtsid osa 15 ökoehituse huvilist 9 riigist. Esindatud olid Eesti, Soome, Läti, Poola, Sloveenia, Rumeenia, Bulgaaria, Kreeka ja Inglismaa. Projekti toetas elukestva õppe programm Grundtvig. Projekti partneriks oli MTÜ Equilibre.

Koolituse esimese osa viisime läbi Järvamaal Koordi külas, kus rõhuasetus oli käelisel tegevusel - õpiti ökoloogilist koduplaneerimist, kottvundamendi ehitamist, põhuseinte püstitamist, cobist-halupuudest ja vitspunutis-cob seinaehitamist, savist pitsaahju ehitamist, krohvimist savikrohviga. Tutvusime kohaliku talu- ja mõisaarhitektuuriga ning külastasime Säästva Renoveerimise Infokeskuse Paide ühendust.

Teine pool koolitusest toimus Tallinnas, meie Lina tänava koolituskeskuses, kus praktiseerisime tadelakt pinnaviimistlustehnikat, puidurestaureerimist, värvimist naturaalsete värvidega ja traditsioonilist sepatööd. Lisaks näitasime valminud ja töös olevaid objekte, külastasime Eesti Vabaõhumuuseumi.

Vähem tähtis ei olnud ka kogetud sotsiaalne mõõde - meeleolukad lõkkeõhtud, osalejamaade tutvustused, õhtused matkad ja indiaani higitelgi tseremoonia. Kohale sõitnud seltskond oli kirju, kõik nii erinevad isiksused, samas nii sarnaste huvidega. Oli talendikaid artiste, oli jutumehi, vaatlejaid, algajaid ja edasijõudnud ehitajaid, põliseid linnainimesi ja väikesaare elanikke - 300 sooviavalduse hulgast valisime välja just need õiged. Aitäh teile kõigile!