Hoolimata möödunud aasta üldisest ebastabiilsusest või just selle kiuste võib vähemalt koolituste osas seda aega lugeda edukaks. Muinsuskaitseameti kaudu projektist "Kultuuripärandi valdkonna arendustegevused" taotletud Kultuuriministeeriumi toetuse abiga viisime läbi koolitusi üle Eesti.
Märtsikuud alustasime tavaks saanud MEISTRI kooliga. Plaanis oli korraldada kolme eriteemalist õpitsüklit, kuid pandeemia leviku ja eriolukorra tõttu saime korraldada neist vaid esimese - mooduli "Planeerimine ja ehitamine". 

Oludest tingituna viisime märtsis läbi veebikoolituse savi- ja lubikrohvimistehnikatest ning viimistlusvõimalustest. Tutvustasime krohvi alusmatte, vajalikke eeltöid ja erineva fraktsiooniga krohvisegude kasutust.

Augustis toimus Viljandimaal Lalsis restaureeritava Püha Nikolause kiriku näitel lubikrohvide kasutamise (sh algkomponentidest kokku segamine) ja karniiside krohvimise õpe, kus muuhulgas näitasime ka ajaloolise krohvi kinnitamise võtteid. Kuu lõpupoole viisime Järvamaal läbi kahepäevase maakivimüüri taastamise koolituse, kus võeti läbi teemad töö planeerimisest ja sobivatest tööriistadest kuni kivide lõhkumismeetodite ja üleslaotud müüri vuukimiseni välja.

Septembri kahel päeval, taas Järvamaal aga seekord Kirna mõisa restaureerimistöödel, tutvustasime lubja, kui kodumaise traditsioonilise ehitusmaterjali tootmist ja kasutamist ehitusmaterjalina. Siin olid teemade käsitlemisel abiks väga paljud oma ala spetsialistid erinevatest ettevõtetest.

Oktoobris tutvustasime Viljandis otse objektitööde keskel naturaalseid materjale siseviimistluses ning rääkisime nende valikupõhimõtetest, iseärasustest, paigaldamisest ja järelhooldusest.

Novembri alguses olime koolitusprogrammiga Tartus, seekord lubikrohvi ja -värviga restaureerimise koolitust korraldamas. Võõrustajaks Säästva Renoveerimise Keskuse Tartu Ühendus.

Detsembris lõpetasime aasta koolitustsükli hoopis põhuplaadi ja naturaalise kipskiudplaadi kasutusvõimalusi näitava veebikoolitusega Tallinnast. Läbi käidi teemad naturaalsetest plaatmaterjalidest hoonete ehitamisest ja renoveerimisest, nende kasutamisest heliisolatsiooni- või soojustusmaterjalina ning viimistlemise võimalused.

Täname koostööpartntereid:
  • Kultuuriministeerium ja Muinsuskaitseamet,
  • MTÜ Tarest Saunani,
  • MTÜ Vanaajamaja,
  • MTÜ Kirna,
  • Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskus,
  • Saviukumaja OÜ,
  • Tartu Restaureerimiskeskus,
  • Kodu Kuubis OÜ,
  • Tervemaja OÜ.
Põhjalikuma info toimunud koolituste kohta leiab SIIT.