OSTUEELNE KONSULTATSIOON
Vana maja või vanas majas asuv korter võib peita endas olulisi puuduseid. Anname ostueelse hinnangu hoone või korteri seisukorrale ja soovitame renoveerimislahendusi.

KONSULTATSIOON OBJEKTIL
Anname nõu korterite ning majade restaureerimiseks ja renoveerimiseks. Pakume välja lahendusi, millest korrastamistöid alustada ja milline võiks olla mõistlik tööde järjekord. Soovitame, milliseid materjale vana maja taastamisel kasutada ja millised peaksid olema sobivad töövahendid ning -viisid kvaliteetse tulemuse saavutamiseks.

PÕHUEHITUSE KONSULTATSIOON
Aitame iseehitajaid põhuehitusalase nõu ja vajadusel ka jõuga. Meie meistrid on põhupakkidest majaehitamise kogemusi omandanud mitmetes välisriikides ja abistanud kümneid Eesti põhumajade ehitajaid. Anname nõu nii põhumaja ehitamist alles plaaneerivatele peredele kui ka põhuehituse detailsete projektide kohta.