PÕHUPAKKIDEST SEINTE EHITAMINE
Põhuseinte ehitamiseks kasutame spetsiaalselt ehitamise otstarbeks ja Eestimaa põhust pressitud ehituspakke. Põhupakkidest saab valmistada nii kandvaid seinu, kus pakid kannavad katuse raskust, kui ka karkass-seinu, kus põhupakid täidavad seinas soojustusmaterjali eesmärki. Mõlemad on sobivad lahendused meie kliimas hoone välisseinte ehitamiseks.
Põhuehitust propageerime, kuna põhk on iga-aastaselt taastuv kohalik ressurss ja kvaliteetne põhupakk igati sobilik ehitusmaterjal. Näiteks kulub põhupaki tootmiseks 77 korda vähem energiat kui sama koguse tehisvilla tootmiseks. Hästi ehitatud põhuseinte soojajuhtivusnäitajad on 2 korda paremad kui keskmiselt Eestis ehitatavatel välispiiretel.


PÕHUMAJADE KROHVIMINE

Krohvime looduslikel sideainetel põhinevate lubi- ja savikrohvidega põhumaju. Töid teostame spetsiaalse krohvipritsi ja krohvisegumasinaga. Tänaseks oleme krohvinud üle kümmekonna Eesti põhumaja. Õige krohvivalik ja krohvimistehnika on kriitilise tähtsusega, kaitsmaks põhupakke heitlike ilmastikuolude eest.


TALGUTE JUHTIMINE

Aitame organiseerida ja läbi viia põhumaja ehitamise talguid. Mahukad ning rohket inimressurssi nõudvaid põhumaja ehitamise etappe, nagu põhuseinte ehitamine ja krohvimine, on mõistlik teha talgutööna. Meie poolt põhuehitusalased teadmised, juhendajateks kogenud meistrid ja vajalikud tööriistad, teie poolt töötahtelised talgulised.