On viimane aeg jagada muljeid ja meenutusi kaks suve väldanud suurest fassaaditööst, mida teostasime Kassisaba miljööalal, aadressil Loode 14. Tegu on Tallinna tüüpi majaga, millel teostasime fassaadi täislahenduse mahus 235 m2. Omanikujärelvalvet teostas vanade majade suur sõber hr Henno Adrikorn.

Töödega alustasime 2012. aasta juunis, mil eemaldasime käsitsi vana fassaadikattematerjali (krohv, TEP-plaat, tõrvapapp) kuni püstplankseinani. Ilmnes, et puidul esinevad mitmel pool tõsised seen- ja putukkahjustused. Hädavajalik oli teostada kahjustunud puitpindade avamised, tõrje, puiduproteesimised. Puidukahjurite tõrjet teostas Antivamm Ehitus OÜ.

Fassaadi renoveerisime traditsioonilisi materjale kasutades - palgivahede tihendamiseks linavilt ja linatakk, tuulepidavuse tõstmiseks tuuletõkkeplaat, soojustuseks ja krohvi alusplaadiks pillirooplaat. Fassaadi katsime krohvipritsi abil traditsioonilise lubikrohviga kolmes kuni neljas kihis - sisseviskekiht, üks kuni kaks täitekihti ja viimistluskiht. Lubimördi segasime kokku objektil, kasutades lubjapastat, purustatud lubjakivi ja ehitusliiva. Lubikrohvi kulus üle 25 tonni.

Nagu terviklahendustele kohane, paigaldasime hoonele uued akna piirdelauad ja aknaplekid ning uue soklilaua ja soklipleki, korrastasime räästakasti. 2012. aasta sügise hakul teostasime krohvi värvimistööd. Katsime fassaadi ookerkollase lubivärviga neljas kuni viies kihis.

Muuhulgas restaureerisime kivitrepikoja aknad ja keldriukse, lähtudes heast restaureerimise tavast - eemaldasime vanad värvikihid, teostasime puiduparandused, kruntisime pinnad linaõlikrundiga, väiksemate avade täiteks ja klaasimiseks kasutasime linaõlikitti, puitpinnad viimistlesime linaõlivärviga kahes kihis.

2013. aasta suvel renoveerisime hoone sokli, eemaldasime lahtise krohvi, tegime aluskrohvis parandusi ning tegime uue viimistluskihi lubikrohviga. Sokli värvisime lubiliimvärviga. Tegime ka maapinnatöid, juhtides pinnase kalde hoonest eemale, et vesi ei voolaks hoone poole.

Vaata pilte GALERIIST!