KROHVITUD FASSAAD
Pakume terviklahendusi krohvitud hoone välisilme parandamiseks, alustades vundamendist ja lõpetades räästaga. Vana krohvitud maja fassaaditööd hõlmavad endas mitmeid etappe.
Sokkel ja vundament
- Soojustame vanade hoonete looduskivist vundamente
- Puhastame ning vuugime pae- ja maakivist müüritisi
- Krohvime hüdraulilise lubikrohviga sokleid ja vundamente
Hoone konstruktsioon
- Plommime ja vahetame kahjustunud konstruktsioonipalke
- Tõstame fassaadide tuulepidavust ja sobivusel soojustame
- Paigaldame fassaadile roomatid või rooplaadid ning krohvime traditsioonilise lubikrohviga
Ehis- ja puitdetailid
- Restaureerime puitdetailid: aknaalused karniisid, sandrikud, ehislauad, küljelauad ja räästakastid
- Hävinenud ehisdetailide asemel kasutame valmistame identsed koopiad
Viimistlemine
- Krohvitud sokli- ja fassaadipinnad katame traditsioonilise lubivärviga
- Puitosad värvime ajaloolistele hoonetele sobiva linaõlivärviga
Plekid ja sepis
- Paigaldame sobivad sokli-, akna- ja karniisiplekid
- Restaureerime sepistatud varikatused, lipuhoidjad, ehisdetailid või valmistame koopiad
Avatäited
- Restaureerime hoone koridori- ja pööninguaknad ning peaukse

Kasutame Rootsis aastakümneid häid püsivusomadusi näidanud lubikrohvitud fassaadide süsteemi, mis põhineb vanadele majadele sobivatel traditsioonilistel ehitusmaterjalidel. Krohvimisel kasutame traditsioonilist lubimördi kontseptsiooni 1 : 1 -  sideainelubi, täitelubi ehk purustatud lubjakivi, liivad.

Fassaaditöödel kasutame MEISTRI looduslikke ja traditsioonilisi ehitusmaterjale --> meistri.ee

PUITFASSAAD
Pakume restaureerivas võtmes terviklahendusi puitlaudisega kaetud hoone välisilme parandamiseks. Vana puitmaja fassaaditööd hõlmavad endas mitmeid etappe.
Sokkel ja vundament
- Soojustame vanade hoonete looduskivist vundamente
- Puhastame ning vuugime pae- ja maakivist müüritisi
- Krohvime hüdraulilise lubikrohviga sokleid ja vundamente
Hoone konstruktsioon
- Plommime ja vahetame kahjustunud konstruktsioonipalke
- Tõstame fassaadide tuulepidavust ja sobivusel soojustame
Ehis- ja puitdetailid
- Taastame algse ilme hoone rõht- või püstlaudisel
- Restaureerime puitdetailid: aknaalused karniisid, sandrikud, ehislauad, küljelauad ja räästakastid
- Hävinenud ehisdetailide asemel valmistame identsed koopiad
Viimistlemine
- Krohvitud sokli- ja fassaadipinnad katame traditsioonilise lubivärviga
- Puitosad värvime ajaloolistele hoonetele linaõlivärviga
Plekid ja sepis
- Paigaldame sobivad sokli-, akna- ja karniisiplekid
- Restaureerime sepistatud varikatused, lipuhoidjad, ehisdetailid või valmistame koopiad
Avatäited
- Restaureerime hoone koridori- ja pööninguaknad ning peaukse

Fassaaditöödel kasutame MEISTRI looduslikke ja traditsioonilisi ehitusmaterjale --> meistri.ee

NB! Uute hoonete puitfassaaditöid ja vanade puitfassaadide täielikku väljavahetamist meie ei teosta!