TÖÖHARJUTUS

Projekti nimi: Tugiteenused tööharjutusel osalevatele ja teenuse läbinud pikaajalistele töötutele

Projekti kestus: märts 2011 - juuni 2011
Projekti rahastaja: Avatud Eesti Fond
Projekti eestvedaja: MTÜ Pro Civitas
Partnerid: Säästvad Ehituslahendused OÜ


NOORTE TÖÖHÕIVE SUURENDAMINE

Projekti nimi: Pilootprojekt Tallinna ja Harjumaa noorte tööhõive suurendamiseks ja ettevõtlussuutlikkuse edendamiseks läbi uuenduslike ja alternatiivsete meetmete loomemajanduse valdkondades

Projekti kestus: mai 2010 - aprill 2012
Projekti kaasrahastaja: Euroopa Sotsiaalfond
Projekti rahastuse vahendaja: Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove
Projekti eestvedaja: MTÜ Pro Civitas
Partnerid: Säästvad Ehituslahendused OÜ