Meil on käimas üheaastane projekt "Loodusliku viimistluse täiendkoolitused". Projekti jooksul külastavad meie meistrid ja koolitajad kolme lubja-, marmorino-/stucco lustro ja tadelakti praktilist koolitust. Kahel koolitusel on juba käidud - Kermo ja Taavi külastasid lubjateemalist koolitust Šotimaal ja erinevate dekoratiivsete tehnikate koolitust Portugalis.

Šotimaa lubikrohviteemaline koolitus "Rendering and harling with lime" toimus 3.-5. märtsil, korraldajaks Scottish Lime Centre Trust. See on organisatsioon, mis nõustab ja koolitab erakliente ning ettevõtteid lubikrohvi, -mördi ning -värvi teemadel. Nad jagavad teadmisi ja traditisoonilisi oskusi, mida läheb vaja ajalooliste ehitiste konserveerimiseks, parandamiseks ja hooldamiseks, olgu see siis luksuslik loss või vana aiamüür.

Kuna Šotimaa on niiske ja paljude külmatsüklitega maa, kus enamik hooneid on ehitatud kivist, siis kõik, nii sise- kui ka välistingimustes kasutatavad lubikrohvid baseeruvad NHL (Natural Hydraulic Lime) sideainel. Kolm päeva kestnud praktilisel koolitusel õpetati algkomponentidest lubikrohvi valmistamist, krohvimisvõtteid ning viimistlustehnikaid (muuhulgas Šotimaale traditsioonilist fassaadide pritskrohvi tehnikat harling). Lisaks tehti erinevaid katseid liiva sobivuse ning sideaine ja täiteaine suhte määramiseks krohvisegus. Viimase koolituspäeva teisel poolel tutvustati erinevaid "häid" ning "halbu" näiteid restaureeritud objektidest Dunfermline'i piirkonnas ja näidati kunagiste lubapõletamisahjude varemeid külas nimega Limekiln. 

Fotomaterjaliga saab tutvuda GALERIIS!

22.-26. aprillil toimunud Portugali koolitusel "Workshop of decorative lime and earth stuccos" praktiseeriti erinevaid dekoratiivseid lubjal ja savil põhinevaid pinnaviimistlusi. Koolituse viis läbi kohalik Portugali ettevõte CasaDaCor, kes toodab ja turustab looduslikke ehitusmaterjale kaubamärgi all Embarro.

Sel viiepäevasel koolitusel tutvustati jaapanipäraseid peenviimistlustehnikaid, praktiseeriti Marokolt pärit veekindlat tadelakt tehnikat, katsetati kohalikke savikrohvisegusid ning tutvustati eestimaistel komponentidel põhinevat meie enda tootearenduse viimase aja saavutust - nelja erinevat tooni savivärvi. Lisaks õpetati mitmepäevase põhjalikkusega algkomponentidest valmistama sealsetes lossiinterjöörides levinud eksklusiivset pinnaviimistlustehnikat stucco, mis oma olemuselt on varjunditerohke läikepahtel. Stucco krohvimistehnikate õpetamist alustati põletatud lubjakivi kustutamisest ja sõelumisest, järgnes erinevate alus- ning viimistluskihtide segude segamine ning lõpuks nende pinnalekandmine. Käsitlemist leidis ka freskotehnika, ehk keemiliselt lubjarikka pigmendiveega maalingute tegemine värskele lubjapinnale. Loomulikult kuulusid koolituspäevade juurde ka kohalikud objektikülastused ning Algarve piirkonna maitsvad mereannid ja vein.

Fotomaterjaliga saab tutvuda GALERIIS!

See artikkel väljendab ainult autori vaateid, ei SA Archimedes ega Euroopa Komisjon vastuta selles sisalduva informatsiooni ega selle kasutamise eest.