On juba heas mõttes kordumakippuv muster, et hooaja kõrgpunktis võtavad meie meistrid "aja maha" ja sõidavad mõnda kaugemasse Eesti punkti, et tegeleda millegi erilise ja südamelähedasega - pühakodade konserveerimise ja restaureerimisega.
2018. aasta viis meid Hiiumaale, täpsemalt Kärdlasse, kus 19. sajandi teisest poolest pärit kirik ning iseäranis selle kellatorn vajas mõningast hoolitsust. 2017. suvekuul töötasime aga Väike-Pakril, et konserveerida kabelivaret.
Osmussaare kabel, Randvere kirik, Väike-Pakri kabel, Kärdla kirik, ... - need on mõned sakraalehitised, millega on meie meistritel olnud au tegeleda. Pühakodadega tegelemine on meile eriline ja oluline - kordumatu töö vanaaja meistritelt, pika ajalooga hoonete aura ning kohalike elanike tähelepanu ja heakskiit. Need on olulised märksõnad, mis ühelt poolt tähendavad suurt vastutust ent mis teiselt poolt meile väga korda lähevad.

Kärdla kiriku konserveerimist teostasime 2018. aasta suvekuudel. Tegelesime ajaloolise kellatorni, mis hilisemal ajal puitkonstruktsiooniga ümbritsetud,  müüri-, ja vuugiparandustöödega ning värvimisega. Taastasime vanu krohvkatteid pikihoone siseseintel ning restaureerisime räästaaluseid karniise väliperimeetris.

Väike-Pakri kabeli konserveerimis- ja restaureerimistööd toimusid 2017. aasta suvel. Suurimaks väljakutseks oli paekividest altarialuse müüritise ehitamine ja altarkivi paigaldamine. Müüritööd altaril lõppesid altarit kaitsva katte paigaldamisega. Samuti tegelesime kabelitorni müüri vuukimisega ja markeerisime pikihoone vundamendi piire.

Kärdla, 2018
Väike-Pakri, 2017