Säästvad Ehituslahendused OÜ on väike ehitusettevõte, kus väärtustatakse looduslikke ehitusmaterjale ja traditsioonilisi töövõtteid. Ettevõte on asutatud 2007. aasta kevadkuudel.

Meie põhiliseks tegevusalaks on viimistlustööd Tallinnas, siinsetes unikaalsetes puidust eeslinnades, mis miljööväärtuslike piirkondadena on kaitse alla võetud. Renoveerime nii kortereid kui ka trepikodasid ja korrastame fassaade. Restaureerime aknaid, uksi jm ehituslikke puitdetaile.

Arenevaks valdkonnaks on lubi- ja savikrohvi ning looduslike värvide tootmine. Meil on väike lubjatootmine Järvamaal. Lisaks müüme edasi paljusid teisi looduslikke ehitusmaterjale. Taaskasutuse ja edasimüügi otstarbel kogume vanadest lammutatavatest hoonetest väärikat ja korralikku ehitusmaterjali: palke, põrandalaudu, uksi, aknaid, treppe jms. Korraldame loodusehituse ja restaureerimisalaseid koolitusi ning seminare.

Meie ettevõtmisi on toetanud nii Töötukassa, Tallinna Ettevõtlusamet kui ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Omame Muinsuskaitseameti tegevusluba.