PÕHU- ja SAVIEHITUS

PÕHUSEINAD
Põhuseinte ehitamiseks kasutame spetsiaalselt ehitamise otstarbeks ja Eestimaa põhust pressitud ehituspakke. Põhupakkidest saab valmistada nii kandvaid seinu, kus pakid kannavad katuse raskust, kui ka karkass-seinu, kus põhupakid täidavad seinas soojustusmaterjali eesmärki. Mõlemad on sobivad lahendused meie kliimas hoone välisseinte ehitamiseks.
Põhuehitust propageerime, kuna põhk on iga-aastaselt taastuv kohalik ressurss ja kvaliteetne põhupakk igati sobilik ehitusmaterjal. Näiteks kulub põhupaki tootmiseks 77 korda vähem energiat kui sama koguse tehisvilla tootmiseks. Hästi ehitatud põhuseinte soojajuhtivusnäitajad on 2 korda paremad kui keskmiselt Eestis ehitatavatel välispiiretel.

PÕHUMAJADE KROHVIMINE
Krohvime looduslikel sideainetel põhinevate lubi- ja savikrohvidega põhumaju. Töid teostame spetsiaalse krohvipritsi ja krohvisegumasinaga. Tänaseks oleme krohvinud üle kümmekonna Eesti põhumaja. Õige krohvivalik ja krohvimistehnika on kriitilise tähtsusega, kaitsmaks põhupakke heitlike ilmastikuolude eest.
Põhumajade krohvimisel kasutame MEISTRI lubi- ja savikrohve --> meistri.ee/krohvid

SAVIHOONETE TAASTAMINE
Taastame ajaloolisi savihooneid - savist elumaju ja kõrvalhooneid (laudad, sepikojad jms). Ehitustöödel kasutame valdavalt kohapeal leitavat savi, liiva ja armeerivat kiudu - põhku, linaluud, kanarbikku.
Saviehitiste renoveerimine on tavaliselt pikk ja aeganõudev protsess. Levinud praktika on, et taastamist tuleks alustada katuse ja vundamendi korrastamisest, sest savimaja suurim vaenlane on vesi. Eestis enamlevinud savist seinakonstruktsioonid on massiivsavi ja toorsavitellised ehk plonnid.
Savihoonete taastamisel kasutame MEISTRI lubi-/savikrohve ja sideaineid --> meistri.ee/sideained